KOMUNIKACE
s insolvenčním správcem


Pro efektivní komunikaci se správcem využívejte mailovou adresu: info@kancelarspravcu.com


6 důvodů proč napsat e-mail

Jedná se o písemnou formu, která:

  • především snižuje vzájemné nepochopení předávaných informací po telefonu

  • je archivována a k informacím se lze kdykoliv vrátit a pokračovat v řešení problému

  • je nesporně rychlejší a spolehlivější než běžná pošta

  • šetří čas

  • šetří peníze

  • šetří naše lesyTelefonické konzultace pro dlužníky se schváleným splátkovým kalendářem:

Pondělí: 13:00 – 15:00 Středa: 09:00 – 11:00

tel . 537 001 535

- přepojování z tohoto tel.č. nebo na toto tel.č. není možné -

Ve všech ostatních případech volejte na tel. č. 543 255 108

Pondělí: 13:00 – 15:00
Úterý: 13:00 – 15:00
Středa: 09:00 – 11:00
Čtvrtek: 13:00 – 15:00

- na této lince nejsou možné konzultace dlužníků se schváleným splátkovým kalendářem -