KOMUNIKACE
s insolvenčním správcem


Pro efektivní komunikaci se správcem využívejte mailovou adresu: info@kancelarspravcu.com


6 důvodů proč napsat e-mail

Jedná se o písemnou formu, která:


Telefonické konzultace

 Středa:  09:00 – 12:00   13:00 - 15:00


pro dlužníky se schváleným splátkovým kalendářem:  tel. 537 001 535

ve všech ostatních případech volejte na tel. č. 543 255 108
- na této lince nejsou možné konzultace dlužníků se schváleným splátkovým kalendářem -